Terug in de tijd

Zou je ook niet eens willen wandelen in Antwerpen zoals het was in de gouden 16de eeuw, of in de 17de eeuwse stad van Rubens, Van Dijck en Plantijn?

Het Time Machine Project, een samenwerking van 70 organizaties uit 20 Europese landen probeert de nodige fondsen te verkrijgen van Europa om een project dat dit mogelijk maakt te realiseren. Een van de organisaties die eraan meewerkt is de Universiteit Antwerpen.

In het project worden alle historische data uit universiteiten, bibliotheken en archief uit Europa samen gebracht en digitaal opgeslagen. In een later stadium zullen gebruikers in staat zijn om er hun eigen data aan toe te voegen. Al deze data samen sturen een soort van teletijdmachine aan waarmee je met behulp van een VR Bril of Google Glasses door de tijd zal kunnen reizen.

Natuurlijk is Time Machine Project zeer ambitieus, maar gelukkig zijn er al projecten waar het op kan verder bouwen. Een van deze projecten is Gistorical Antwerp.

‘Gistorical Antwerp’ lijkt op het Time Machine Project, maar op een kleinere schaal,’ zegt Tim Soens, researcher aan de Antwerpse universiteit. Dit project loopt al vier jaar en heeft tot doel de oude binnenstad her op te bouwen tot zowat 500 jaar terug. Dit project loopt tot 2020, dan zou een 2D kaart van de stad beschikbaar moeten zijn. Als je die kaart bekijkt, kan je zien hoe een bepaalde straat er in, zeg maar 1640 uitzag, welke producten verkocht werden in de verschillende winkels, wie in welk huis woonde, …

De eerste resultaten van de Time Machine Project worden tegen 2021 verwacht, op voorwaarde dat Frédéric Kaplan, een Zwitsers researcher en bezieler van het project erin slaagt de Europese overheden te overtuigen van het belang van het project en hem de nodige subsidies te geven. Iets wat uiteraard in de miljoenen euro’s loopt.

Bron: GVA

To make your visit to this website as smooth as possible we use cookies. The cookies are used for statistical reasons and do not store any personal data. If you do not wish to use cookies. You can indicate this by clicking on the No button.